Αρχική σελίδα | Χρήσιμα εργαλεία | Δομή Σελίδων | Links | English


Η Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., μέλος του Ομίλου της Alpha Bank διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων Θεσμικών Επενδυτών.
Οι διαχρονικά υψηλές αποδόσεις των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των πελατών και αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της υπεροχής της.
 

ΟΙ Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ